Trang chủ » Tin tức bất động sản » 11 tháng: Hơn 8.200 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới

11 tháng: Hơn 8.200 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới

(2022-11-30 11:38:44)

Trong 11 tháng đầu năm 2022, lĩnh vực kinh doanh Bất động sản đứng thứ 4 về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 8.202 doanh nghiệp, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, lĩnh vực kinh doanh Bất động sản đứng thứ 4 về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 8.202 doanh nghiệp, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2021.

11 tháng: Hơn 8.200 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới

Hình minh họa

Cụ thể, theo số liệu báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, bên cạnh 8.202 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới thành lập, thì có 1.081 doanh nghiệp trong lĩnh vực này giải thể, tăng tới 43,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 11 tháng năm 2022, tổng số doanh nghiệp tham gia vào thị trường (bao gồm đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động) đạt 194,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước, gấp 1,3 lần mức bình quân 11 tháng giai đoạn 2017-2021 (153,7 nghìn doanh nghiệp).

Trong đó có 137,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.483,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 909 nghìn lao động, tăng 30,4% về số doanh nghiệp, tăng 2% về vốn đăng ký và tăng 15,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,8 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 4.464,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 56,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 40,5%. Bình quân một tháng có 17,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, có 1.831 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; 33,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 19,6%; 102,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 35,2%.

Tính chung 11 tháng năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 70,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước; gần 45,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14,7%; 16,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,3%. Bình quân một tháng có 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tin tức khác